ข่าว/กิจกรรม

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย กระยาสารท ของดีตำบลปากกราณ จังหวัดอยุธยา

UploadImage

UploadImage

ทางคณะได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน โดยเข้าพบผู้นำชุมชน ตำบลปากกราณ จังหวัดอยุธยา 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ประชุมทีมงานในพื้นที่และผู้ประกอบการ ในตำบลปากกราณ จังหวัดอยุธยา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ชุมชน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ชุมชนปากกราณ จังหวัดอยุธยา

UploadImage

UploadImage

view: 8 shares: