ผลงานและรางวัล

งานแถลงข่าวรายวิชา การจัดแข่งอีสปอร์ต

งานแถลงข่าวรายวิชา การจัดแข่งอีสปอร์ต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นให้นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายอาชีพ ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต อาทิเช่น ผู้เล่นมืออาชีพ นักข่าวอีสปอร์ต ผู้ผลิตคอนเทนท์ด้านอีสปอร์ต ผู้จัดการงานกิจกรรม ผู้จัดการทีม โค้ชนักกีฬา นักพากย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงเทียบเท่าบริษัทในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่มี เน้นการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง แหล่งฝึกทักษะและพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนมากขึ้น และสามารถต่อยอดในสายอาชีพได้เลย
view: 23 shares: