ข่าว/กิจกรรม

ดิจิทัลพลัส (DIGITAL +)​ โครงการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

เด็กดิจิทัลมีเดียพันธุ์ใหม่ต้องพลัส++++

กับโครงการ DIGITAL+ ในโครงการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (อว.)​ ที่ช่วยให้เด็กพันธ์ุใหม่เลือกติดปีกเติมอาวุธได้ตามใจกับ 4 บ้านสุดโปรจากคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ใครอยากอัพเกรดสายไหนเลือกได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยจ้า

ดิจิทัลพลัส (DIGITAL+)​
โครงการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บ้าน 1 คณะบริหารธุรกิจ
ติดปีกงานสร้างสรรค์ [สร้างฐานลูกค้าให้ติด พิชิตยอดขาย] ด้วย Digital Marketing
วิทยากร ระดับ Professional  จำนวน 6 คน วิทยากรปฏิบัติ จำนวน 3 คน 
ทุกวันจันทร์  เวลา 9.00-17.30 น . รวม 45 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่  26 ตุลาคม –30 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ ห้อง Playground คณะดิจิทัลมีเดีย อาคาร 11 ชั้น 2
โดย คณะบริหารธุรกิจ
1. ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าโครงการ
2. ผศ.สุภาวดี ฮะมะณี ประสานงานโครงการ
และวิทยากร ระดับ professional

บ้าน 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คิดเกมส์ให้ปัง ดังระดับโลก ด้วย Design Thinking
ทุกวันเสาร์  เวลา 9.00-17.30 น. รวม 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  24 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2563 
สถานที่ ห้อง Playground คณะดิจิทัลมีเดีย อาคาร 11 ชั้น 2
โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ และวิทยากรระดับ professional

บ้าน 3 คณะนิเทศศาสตรํ
จุดพลุความคิดสร้างสรรค์ เล่าเรื่องให้ปัง ตอบโจทย์ Branding
ทุกวันเสาร์  เวลา 9.00-17.30 น.รวม 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  24 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ ห้อง Theater อาคาร 11 ชั้น 3 
โดย คณะนิเทศศาสตร์
ผศ. วรรณี งามขจรกุลกิจ  และวิทยากร ระดับ professional จากบริษัท AD/Digital Agency

บ้าน 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
VR Architecture
สถาปัตย+เกมส์ สมจริง เสมือนจริง เหนือจริง
ทุกวัน พุธ เวลา 9.00-17.30 น.รวม 45 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -​ 9 ธันวาคม 2563
สถานที่ ห้อง Playground คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
อาจารย์กรรณิกา สงวนสินธุกุล และวิทยากร ระดับ professional

 

view: 142 shares: