ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก ภาพประกอบวรรณกรรมเยาวชนเรื่องลวงแห่งวูล์ฟฮอลโลว์

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก ภาพประกอบวรรณกรรมเยาวชนเรื่องลวงแห่งวูล์ฟฮอลโลว์
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ สุณัฏฐา ณรงค์เปลี่ยน
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม UploadImage
view: 34 shares: