ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก CI แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์Gotic Lolita (ROLI)

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก CI แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์Gotic Lolita (ROLI)
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ ชลพิศุทธิ์ คล้อยแคล้ว
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImageUploadImage
view: 25 shares: