ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการออกแบบแอนิเมชัน

จากภาพวาดในกระดาษสู่ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนี้สอนให้นักศึกษาลงมือสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับโปรแกรมการทำงานด้าน Animation ในระดับมืออาชีพ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป
view: 112 shares: