สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญ หอพัก ...

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

สู่โลกการเรียนรู้! คณะบริหารธุรกิจ ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจ...

SBS SPU พาไป! เรียนรู้ “การยกระดับการบริการรองรับ ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์รังสีจันท์ ...

สุดเจ๋ง! สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรพิชชา ...

เปิดโลกการเรียนรู้! กับเด็กอินเตอร์ ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วสวัตติ์ ...

ม.ศรีปทุม จัดงาน” "U4U" University ...

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน "U4U" ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง