ข่าว/กิจกรรม

ม. ศรีปทุม โดย ผอ. สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ บรรยาย Technology Enhanced Learning ในหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ของ ควอท รุ่น 24

ดร. วรสรวง ดวงจินดา บรรยายเรื่อง Technology Enhanced Learning ให้กลุ่มคณาจารย์จากทั่วประเทศ

ในหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ของ ควอท รุ่น 24


UploadImage


21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ม. ศรีปทุม และอาจารย์ต้นแบบด้าน Technology Enhanced Learning  ของ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้รับเกียรติบรรยายเรื่อง Technology Enhanced Learning แด่กลุ่มคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 24 ของ ควอท ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบด้าน Technology Enhanced Learning ของ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

- ข้อมูลประกอบการบรรยาย
- ประมวลภาพ  

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

view: 213 shares: