ข่าว/กิจกรรม

SPU พร้อมร่วมยกระดับการสอบ HSK online ดังปรารภของ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

13 มิถุนายน 2560 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ปรารภขอให้ศรีปทุม ช่วยจัดการสอบ HSK online ซึ่งสำนักจัดการศึกษออนไลน์  โดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ ร่วมกับทีมสาขาภาษาจีนธุรกิจ โดยมี อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการดี นำคณะไปประชุมรับทราบความประสงค์ของท่าน 

#spuพระพุทธศาสนา #ooe #spu
 

view: 429 shares: