ข่าว/กิจกรรม

OOE ผนึกกำลังร่วมกับ ICT ตรวจสอบเครื่องห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของ Camtasia Relay ก่อนเปิดเทอม 3/2559 นี้ค่ะ

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้สำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกการสอนผ่าน Camtasia Relay เพื่อให้การบันทึกการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ในภาคการศึกษา 3/2559 นี้
view: 265 shares: