ข่าว/กิจกรรม

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์-มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมสำหรับคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน e-Learning 4.0

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์-มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
จัดอบรมสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน e-Learning 4.0 for 21th Century Teaching and Learning Workshop

โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning 4.0 for 21th Century Teaching and Learning Workshop
และทีมงานจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เบื้องต้น
ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560  อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง Lab 1-301 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
โดยคณาจารย์มหาวิทยาศรีปทุมขอนแก่น มีความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0

Download!!! เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เบื้องต้น 
view: 220 shares: