ข่าว/กิจกรรม

ม.ศรีปทุม โดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา บรรยายเรื่อง QR Code สำหรับการเลือกตั้ง ให้กับผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

7 มิถุนายน 2560 

ดร. วรสรวง ดวงจินดา บรรยายให้กับ กกต. UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage

ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้รับเชิญให้บรรยายพร้อมสาธิตในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการแนะนำตัวของผู้สมัคร ส.ว. และการหาเสียงของผู้สมัคร สส. ให้กับผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำโดย รศ. สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง  รักษาการเลขาธิการ กกต.  รองเลขาธิการ กกต.  พร้อมผู้บริหาร กกต. กว่า 40 ท่าน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ กทม.

ซึ่งแนวคิดการนำ QR Code มาใช้นี้ นอกจากจะช่วยยกระดับการบริหารการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ยังเป็นทางออกในการโฆษนาหาเสียงเลือกตั้งของ สว. และ สส. ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้เขียนรายละเอียดแนะนำตัวได้ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเ A4 โดยไม่ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์  ดังนั้นการใช้ QR Code ประกอบในแผ่นป้ายแนะนำตัว จึงสามารถเป็นสะพานเชื่อมไปยังข้อมูลอื่นๆ เช่น วีดีโอแนะนำผู้สมัคร  เว็บไซต์ของผู้สมัคร ฯลฯ 

นับเป็นการนำองค์ความรู้จากโลกแห่งการศึกษา ที่ใช้ QR Code ในการแนะนำข้อมูลแก่ผู้เรียน หรือโลกแห่งความบันเทิง พัฒนาสู่โลกแห่งการบริหารประเทศ  ให้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

ข่าวเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์
ข่าวเพิ่มเติมจากโทรทัศน์


อัลบั้มภาพการบรรยาย
- https://goo.gl/photos/4WiXCiYNUQCaXbzo9
view: 572 shares: