ข่าว/กิจกรรม

OOE ถ่ายทอดสดปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ บางเขน - ขอนแก่น

OOE ถ่ายทอดสดปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ บางเขน - ขอนแก่น

26 เมษายน 2560
สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ถ่ายทอดสอดการปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหัวข้อ อนาคตของนักกฎหมายไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0  โดยได้รับเกียรติจาก นักกฏหมายรุ่นใหม่ อาธิ

คุณสักกพันธ์ จิตรจง ผู้พิพากษารุ่นใหม่ไฟแรง

คุณเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร  หนุ่มนิติผู้จุดกระแสคราฟต์เบียรในโลกออนไลน์

คุณเกศิณี โตทับเที่ยง  สาวกฎหมายผู้รักการเดินทาง เจ้าของธุรกิจทัวร์และโรงแรม


ทั้งนี้ทางสำนักฯ ได้ทำการถ่ายทอดสด ภาพ และ เสียง ไปยัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ให้ได้รับความรู้ ในครัง้นี้ด้วย 
 
view: 570 shares: