ข่าว/กิจกรรม

SPU รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Technology Enhanced Learning


SPU โดยท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รับรางวัลจากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ในฐานะ "สถาบันอุดมศึกษาที่มีอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน Technology Enhanced Learning "

โดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้รับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Technology Enhanced Learning"

ในงาน ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ควอท เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development”

ทั้งนี้ ผศ. ดร. วิรัช ได้รับเชิญให้ร่วมเสวนาและนำเสนอโมเดลด้าน Technology Enhanced Learning ของ SPU และ ดร. วรสรวง ได้รับเชิญให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

30 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์


 
view: 330 shares: