ข่าว/กิจกรรม

ผอ. สำนักงานบุคคล รับการอบรมการผลิตสื่อการสอนแบบเร็ว (rapid e-Learning development)

OOE News : Wednesday March 8, 2017

อาจารย์อัญญา ศรีสมพร ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล ได้ขอคำแนะนำเรืองการผลิตสื่อการสอนแบบเร็ว (rapid e-Learning development) กับ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และ คุณวนัสรา จีนเหรียญ เจ้าหน้าที่สำนักฯ

โดยวิดีโอนี้จะนำไปใช้กับการแนะนำอาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแนะนำวิธีการใช้งาน ทุก e ของมหาวิทยาลัย เช่น e-document, e-staff และ e-HR เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่สามารถนำกลับมาดูใหม่ได้เมื่อลืมเพื่อเป็นการตอกความมั่นใจอีกครั้ง

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการจัดทำนวัตกรรมในครั้งนี้

Happy e-Learning

OOE


UploadImage

UploadImage

view: 85 shares: