ข่าว/กิจกรรม

ตอกย้ำความเป็น University 4.0 - SPUประชุมความพร้อมในการสอนสดแบบ Interactive ข้ามวิทยาเขต และการใช้ I

ตอกย้ำความเป็น University 4.0

SPU เริ่มปีใหม่ด้วยการประชุมความพร้อมในการสอนสดแบบ Interactive ข้ามวิทยาเขต และการใช้ Interactive eBook ประกอบสอนจริงๆ

วันที่ 4 มกราคม 2560 ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการสอนสดแบบ Interactive ระหว่าง SPU บางเขน-ขอนแก่น และการใช้ Interactive eBook สอนจริงๆ ในภาคการศึกษา 2/2559

ทั้งนี้มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหลายคณะทั้งจาก SPU บางเขนร่วมประชุม และ คณาจารย์จาก SPU ขอนแก่นร่วมประชุมผ่านระบบ Online

ในภาคการศึกษา 2/2559 นี้ จะมี 3 คณะ ดำเนินการสอนแบบ real-time interactive ระหว่าง SPU บางเขน-ขอนแก่น โดยเป็นการสอนที่เน้นคุณภาพ มีการตอบโต้ซักถามจริง มีกิจกรรมประกอบการสอนที่ดำเนินการจริงๆ และมีการเชิญวิทยากรภายนอกในระดับ Professional มาบรรยาย เพื่อให้เป็นการเรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง

อีกทั้งยังมี 8 คณะที่ผลิต Interactive eBook คุณภาพสูงรวม 19 เล่ม ที่มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา สื่อ interactive และ function ทันสมัย ตอบโจทน์การสอนผู้เรียนยุค Gen-Z ในภาคการศึกษา 2/2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชมอัลบั้มภาพ https://goo.gl/photos/TmepngohEUzH6Bv38

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE) ในฐานะทีมสนับสนุนโครงการทั้งสอง ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านที่เข้าร่วมโครงการจากใจคะ

Happy e-Learning ค่ะ

OOE

 
view: 39 shares: