ข่าว/กิจกรรม

OOE พบ พี่แนะแนว

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้ เข้าให้ข้อมูลกับพี่แนะแนวเพื่อเป็นการ update ข้อมูลของสำนักฯ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสำหรับการเข้าศึกษาต่อ

 

          ทั้งนี้ สำนักฯ ได้ update ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย เช่น  ระบบบันทึกการสอนที่สามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลา และ สามารถเข้าดูได้ด้วยอุปกรณ์ของผู้เรียนเอง. , SPU e-Learning ที่ มีผู้เข้าใช้ปีละ กว่า 500,000 ครั้ง , การดูแลผู้เรียน ผ่านระบบ online (Line@) , SPU i-eBook ตำราเรียน อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่ SPU เท่านั้น

 

          อีกทั้งข้อมูลที่น่าสนใจในระดับประเทศ เช่น SPU มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในไทยบน ระบบ e-Learning แห่งชาติ (ThaiMOOC) และ ความสัมพันธ์ในระดับประเทศทางด้าน e-Learning อีกมากมาย

 

e-Learning เราไม่หยุดพัฒนา

"เพราะเรารักและใส่ใจนักศึกษาSPU”

view: 133 shares: