ข่าว/กิจกรรม

OOE เยือนคณะต่างๆ นำเสนอกระบวนการจัดทำ e-Learning ในปีการศึกษา 2561

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ นำเสนอกระบวนการจัดทำ e-Learning  แบบทั่วไป ให้เป็นไปตามนโยบายด้านอีเลิร์นนิงใหม่ของมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2561

สามารถเข้าถึงข้อมูล SPU e-Learning 2561 ได้ที่ : http://bit.ly/spu_elearning2561
และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ Tel:  2222


รวมภาพบรรยากาศคณะต่างๆ

วันที่ 09-08-2561    
คณะบัญชี

วันที่ 03-08-2561
วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
วิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 02-08-2561 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ 


วันที่ 01-08-2561 
คณะนิติศาสตร์

วันที่ 26-07-2561    
: คณะบริหารธุรกิจ 

วันที่ 06-07-2561
: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

UploadImage 

 

view: 402 shares: