ข่าว/กิจกรรม

OOE ขอเชิญอบรม e-Learning for kpi & plickers

OOE ขอเชิญอบรม e-Learning for kpi & plickers

 

สำนักการจัดการศึกษาอนไลน์ ขอเชิญ คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม e-Learning for kpi & plickers เพื่อพัฒนาการใช้  SPU e-Learning สำหรับตอบโจทย์ KPI ของมหาวิทยาลัย และ ร่วม Workshop การใช้ Plickers ในการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน ด้วย Technology เพื่อ ก้าวสู่ SPU4.0  ในวันที่ 

13,14,18 มิถุนายน 2561
เวลา 09.30 - 16.30 น.
สถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-1009


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : bit.ly/OOE602W
และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักการจัดการศึกาาออนไลน์ Tel:  2222

 

UploadImage

 

view: 490 shares: