ข่าว/กิจกรรม

ดร.วรสรวง รับเชิญให้บรรยายการจัดการ e-Learning ในสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่โดยใช้ SPU Model ในงาน EdCrunch ประเทศ รัสเซีย

OOE News 31 May 2018

ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผอ. OOE ได้รับเกียรติรับเชิญให้บรรยายการจัดการ e-Learning ในสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่โดยใช้ SPU Model

ในงาน EdCrunch จัดโดย Tomsk State University (TSU), มหาวิทยาลัยแรกของประเทศรัสเซียในงานฉลองครบรอบ 140ปี ของ TSU ซึ่งเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัสเซีย

EdCrunch ครังนี้มีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,000 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ webinar ทั่วประเทศรัสเซีย
view: 329 shares: