สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

คณะบริหารธุรกิจ SPU จับมือ ...

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ...

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ...

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ...

ม.ศรีปทุม จับมือ The St. Regis ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย Sripatum International College ...

นิติศาสตร์ SPU ฉลองปีใหม่ไทยแบบ ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย ...

ร่วมยินดี! อาจารย์บริหารธุรกิจ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

SPU ร่วมประชุม อว.ส่วนหน้าอยุธยา ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง