สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

สถาปัตย์ SPU พัฒนาผู้น...

โลกในยุคปัจจุบันเด็กที่จะอยู่รอดในยุคนี้ ต้องมีทักษะทางด้านสังคม ...

หอสมุด SPU ร่วมลงนาม MOU จุฬาฯ ...

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ผู้บริหารห้องสมุด SPU ร่วมแสดงความยินดี ...

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดพร้อมทีมงาน ...

ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ...

จบลงไปอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมการแข่งขันและมอบราง...

ร่วมยินดี! เด็กการโรงแรม ม.ศรีปทุม ...

จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขัน Potatoes USA Young C...

SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้ ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง