สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

“โลจิสติกส์ ศรีปทุม” จับมือ ...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีป...

ชวนฟัง! Tech Talk Season 7 ...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ไหว้ครู”63 ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ...

ปลุกไอเดียปั้น คนรุ่นใ...

จบลงไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการดีๆ INTERIOR DESIGN ...

ร่วมยินดี! SITI TEAM ม.ศรีปทุม ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงควมยินดีกับ SITI TEAM นักศึกษาจากคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...

WHY! ทำไมต้องต้องเลือกเรียน ...

หากพูดถึง UK qualifications หรือ UK degree เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก? ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง