สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

บทความ : Smart Manufactory ...

เมื่อเร็วๆนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

DEK โลจิสติกส์ฯ SPU นำผลงานนวัตกรรมแข่งขันในงาน ...

ดร.สรพล บูรณกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ ...

IT SPU ร่วมงาน SME Smart Manufacturing ...

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เปิดใจ STARTUP ไฟแรง เคล็ดลับความสำเร็จของ ...

เปิดใจ STARTUP ไฟแรง เคล็ดลับความสำเร็จของ CEO พันล้าน ...

บทความ SPU : ผู้ใช้บริการใน ...

รถไฟฟ้าบีทีเอส นับว่าเป็นการคมนาคมที่คนส่วนมากเลือกใช้บริการ ...

ผู้บริหาร SITI SPU ถ่ายทอดความรู้ ...

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง