สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

เสริมความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้น! ...

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม จับมือ ...

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท การีนา ...

สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ศรีปทุม ...

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

SPU บทความ : Voice Commerce ...

เริ่มแล้วสำหรับการขยับและปรับตัวสู่สมรภูมิธุรกิจดิจิทัล ...

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ “ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ...

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

SPU : การเรียนการสอนกับการสร้างแรงจูงใจ ...

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) วิจา...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง