สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

SPUIC จับมือ กัลยาณมิตร ร่วมบุญผ้าป่าการศึกษา ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPUIC) จัดโครงการ ...

บริการวิชาการ! ศูนย์ S...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) ...

เรียนรู้ในแบบ LSC SPU! Coaching ...

สุดปัง! Final Project ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม Coaching ...

บทความ: 3 นวัตกรรมใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในยุคของ ...

วันนี้มีบทความดีๆ​ ที่อยากให้ทุกท่านได้อ่าน​ The Movement ...

ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาบัญชีดิจิทัล ...

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ...

บทความ: แนวคิดโฆษณาเพื่อสังคม ...

Marketing Oops! Brand Life Podcast EP.16 ชวนฟังเรื่องราวสนุกๆ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง