สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

SPU สร้างโอกาสให้นักศึกษา! ...

วันนี้ (6 ส.ค.63) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เด็กสถาปัตย์ SPU! เรียน “Online ...

เมื่อเร็วๆนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

สายบัญชีห้ามพลาด! รวมข้อดีของการปฏิบัติงานในศูนย์การบัญชีมืออาชีพ ...

หลายๆ คนก็คงจะรู้จักศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบั...

แจกทริค! วิธีขยายธุรกิจ แบบ ...

ยุคนี้ไม่ว่าอะไรก็ต้องรวดเร็ว สินค้ามีมากขึ้น ผู้บริโภคก็มีความต้องการมากขึ้นไปตามๆ ...

SPU เลี้ยงอำลาคารวะกษิณานุสรณ์ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ...

British College by SPU...

BRITISH COLLEGE SRIPATUM UNIVERSITY เรียนบริหารธุรกิจในไทย ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง