สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) จัดเวทีกิจกรรม ...

ประวัติการณ์ SPU คึกคัก! เปิดคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ...

สำนักงานการกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ...

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(คณบดีคณะวิศวะฯ ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ...

เริ่มวงสวิง สุดยอดกอล์ฟอุดมศึกษา ...

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักกีฬากอล์ฟ ...

บริหารธุรกิจ SPU จับมือ TQM ...

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง