สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

ชวนมาอ่าน! วารสาร SPU NEWS ...

ชวนมาอ่าน! วารสาร SPU NEWS @ JAN-FEB 2020 ฉบับ #เต็กสุดขอบ ...

ตามรอยบ้านดินของ “พ่อ” กับเด็กสถาปัตย์ ...

“สถาปัตย์ บ้านดิน” จากก้อนดิน สู่สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ...

นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ...

วิศวฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ภาคอุตสาหกรรม ...

คุณกลชาญ ฉายากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น ...

ศิษย์มีครู! พิธีครอบครูช่าง ...

วันนี้(21 ก.พ.) คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ทีมคณาจารย์คุณภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...

ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง