สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

ม.ศรีปทุม จับมือ กอช. ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ...

ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ...

ทีมนักศึกษา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

Story สร้าง Brand "แรงบันดาลใจเป็นแค่ชนวน ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟัง Power ...

Tech Talk Season 2 #9 เปลี่ยนการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

อาจารย์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา ...

แข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ...

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง