สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น e-University มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

ตอกย้ำผู้นำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา!ม.ศรีปทุม ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ...

พี่สอนน้อง! เด็กไอที ม.ศรีปทุม ...

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

International Education Fair ...

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน Internatio...

"การทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดคือการลงมือทำ" ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ...

พบกันครั้งแรก !! 22 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ...

อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...

๑๗ กรกฎาคมนี้ เชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง