ภวัต อภิเดชาไชย

ความประทับใจในรั้ว SPU
จริงๆ เรื่องความประทับใจที่นี่เยอะ เพราะว่าผมจบทั้งปริญญาตรีและโทที่นี่เลย ตอนเรียนปริญญาตรี เรายังเด็กเน้นเรื่องความสนุกสนานซะมากกว่า แต่พอเราเริ่มทำงานและได้กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่ มุมมองของเราต่างไปจากเมื่อก่อน เราไม่ได้มองเรื่องสภาพแวดล้อม เรียนสบายหรือไม่ แต่จริงๆ แล้วมันมีอะไรมากกว่านั้น ประทับใจการเรียนปริญญาโทที่นี่ หลักๆ จะเป็น Case Study พอได้เรียนแล้วเราก็จะรู้เทคนิค รู้วิธีการแก้ไขปัญหา บางปัญหาที่เจอใช้การแก้ไขเพียงนิดเดียวก็สามารถทำให้ปัญหานั้นหายไปได้ไ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
เยอะมากเพราะว่าคนที่เรียน Logistics มีหลายด้าน ของผมอยู่ในด้านที่เป็นโรงงาน หลักๆ จะเป็นเรื่องการสื่อสารและการแก้ไขเฉพาะหน้า และการบริหารจัดการระหว่างวัน ตอนที่เรียนปริญญาโทได้ Case มาเยอะก็มีเทคนิคเยอะในการปรับเปลี่ยนมาใช้ในการทำงานจริง เรียกว่าแทบจะนำมาใช้ได้ทั้งหมดเลย
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
เป็นปัญหาเล็กๆ คือปัญหาเรื่องการนับสินค้า ผมทำงานในโรงงานผลิตสื่อเป็นดิสเพย์ส่งบริษัท ต้องผลิตสินค้าจำนวนเยอะ ปัญหาแรกที่เจอแล้วต้องไปขอให้อาจารย์ช่วยแก้คือ ปัญหาเรื่องการนับสินค้า เราส่งให้คลังสินค้านับก็ไม่ครบสักที เกินบ้าง ขาดบ้าง แล้วทำให้ต้องวิ่งรถเพื่อนำสินค้าไปให้หลายรอบ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการทำงานเพิ่มขึ้น เราก็นำปัญหาที่เจอมาคุยกับอาจารย์ ท่านก็แนะนำง่ายๆ ให้ใช้คำว่าปลายเช็คเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคือคนเช็ค 2 คน  คนที่เช็คคนแรกรู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องบอกคนที่ 2 แล้วให้คนอีกคนไปนับว่าครบหรือไม่ ดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ที่ผ่านมาแก้ปัญหาไม่ได้สักที จนกระทั่งได้ปรึกษากับอาจารย์ จึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้
 
ฝากถึงน้องๆ
อย่างที่บอกว่าเราเป็นนักศึกษาจบใหม่ อย่างแรกที่เข้าไปเราต้องขยันก่อน เรากำลังเฟรช เราใหม่ เราเจอปัญหาเรายังสู้กับมันไม่ได้ ดังนั้น สิ่งที่ทำได้คือต้องขยัน แล้วหมั่นเรียนรู้ อย่าหยุดพัฒนาตัวเอง ถ้าคุณหยุดพัฒนาตัวเองคุณคิดว่ามันอยู่แค่นี้ มันก็จะอยู่แค่นี้
view: 0 shares: