พัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิโฟล์เอ็นจิเนียริ่ง

ความประทับใจในรั้ว SPU
ผมจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สิ่งที่ประทับใจที่ได้เรียนที่นี่คือ อาจารย์ผู้สอน ท่านมีความเมตตาให้ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ มีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัว
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
ส่วนตัวแล้วผมเรียนวิศวกรรมศาสตร์มาก่อน แต่พอผมได้เบนเข็มมาเรียนโลจิสติกส์ ก็ทำให้มีมุมมองที่แปลกใหม่จากเดิม สามารถนำมุมมองและความรู้ที่แตกต่างจากตอนเรียนวิศวะฯ มาใช้แก้ไขปัญหาในการทำงานได้
 
ฝากถึงน้องๆ
ให้ยึดถือความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น บวกกับเป็นคนมีความอดทน เราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปได้อย่างแน่นอนครับ
 
view: 0 shares: