ข่าว/กิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน" ในวันศูกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาศรีปทุม บางเขน อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 1004 
UploadImageUploadImageUploadImage
view: 74 shares: