ข่าว/กิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ร่วมกับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00-14.00 น. ห้อง 1004 อาคาร 9 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
view: 316 shares: