ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
view: 65 shares: