ข่าว/กิจกรรม

LSC ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตร...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
view: 80 shares: