ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับน้องปูน...

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาจาก "วิทยาลัยโลจิสติกส์ติกส์และซัพพลายเชน" มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
น้องปูน น.ส.อรณิชา โกนสันเทียะ ชั้นปี 2 เกรดเฉลี่ย 3.86 
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Indoor Golf  แมตช์ชิงแชมป์นานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ 

ได้อันดับ2 ทั้งประเภททีมและบุคคล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 
UploadImage

 

รูปบรรยากาศเพิ่มเติมติดตามได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/CLS.SPU

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#LogisticsSpu
#LSC_SPU
view: 325 shares: