ข่าว/กิจกรรม

TIFFA แนะนำอาชีพด้านโลจิสติกส์

อบรม LSM 498 เตรียมสหกิจศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยวิทยากรจาก TIFFA แนะนำอาชีพด้านโลจิสติกส์
คุณสมชาย บรรลือเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
พร้อมทีมงานและศิษย์เก่า SPU (พี่เบียร์)
 

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

UploadImage
 

รูปบรรยากาศเพิ่มเติมติดตามได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/CLS.SPU

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#LogisticsSpu
#LSC_SPU
 
view: 909 shares: