ข่าว/กิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมี รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศ
รีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage
 

รูปบรรยากาศเพิ่มเติมติดตามได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/CLS.SPU

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#LogisticsSpu
#LSC_SPU
view: 547 shares: