ข่าว/กิจกรรม

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ 2

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ขึ้น 
โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ร่วมต้อนรับกันอย่างอบอุ่น

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage


ช่วงแนะนำหลักสูตร แนะนำอาจารย์ และการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
โดย ดร.สรพล บูรณกูล 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


UploadImageแนะนำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
รักษาการคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 


UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

 

รูปบรรยากาศเพิ่มเติมติดตามได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/CLS.SPU

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1250749795071764.1073741855.931829100297170&type=1&l=8580f5d011

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#LogisticsSpu
#LSC_SPU
view: 495 shares: