ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมจัดงานสัมมนาและลงนาม MOU "โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย"

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมจัดงานสัมมนาและลงนาม MOU  
"โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
จัดงานสัมมนา "โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย"
UploadImage

โดยในช่วงเสวนา ได้วิทยากรที่มีชื่อเสียงในแวดวงโลจิสติกส์ของประเทศไทย
มาพูดถึงการพัฒนาของโลจิสติกส์ในยุค4.0 ว่ากำลังพัฒนาไปในทิศทางใด
พร้อมทั้งการปรับตัวและแนวทางการตั้งรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต
UploadImageUploadImage
 

พร้อมทั้งผนึกกำลังลงนามความร่วมมือ(MOU)
ระหว่างสำนักโลจิสติกส์และหน่วยร่วมขึ้น ระหว่าง 7องค์กรชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ได้แก่ สมาคมกาแฟไทย,กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ , สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย , 
สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ , สมาคมการค้าและโลจิสติกส์ไทย , สมาคมขนส่งภาคตะวันออก , 
สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไปสู่มาตรฐานระดับสากล

UploadImage

โดยภายในงานยังมีกิจกรรมงานแสดงนวัตกรรม ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
ทั้งจากหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา

UploadImageUploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage
 

ณ ห้อง BB 203 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

รูปบรรยากาศเพิ่มเติมติดตามได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/CLS.SPU

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1249840308496046.1073741854.931829100297170&type=1&l=302e809881

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#LogisticsSpu
#LSC_SPU
view: 40 shares: