คุณ สุภาวดี ปินเครือ

 

ศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2559
 

สำหรับวันนี้ขอแนะนำ 
ศิษย์เก่าสาวคนเก่งมากความสามารถ

คุณ สุภาวดี ปินเครือ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 
(Supply Chain)
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
 

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#LogisticsSpu
#LSC_SPUUploadImage
view: 0 shares: