นาย คำนวณจัด ราชรองเมือง

ศิษย์เก่า (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 
ประวัติการทำงาน 

มิถุนายน 2546  -  สิงหาคม 2547   
บริษัท   ARCH MACHATRONIC CO.,LTD            
40/301 ช.สามัคคี ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตำแหน่ง                วิศวกร   
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด มหาชน    2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
พฤศจิกายน 2547    ถึง  มิถุนายน 2553
ตำแหน่ง                โปรแกรมเมอร์   
บริหารโปรแกรม สำหรับพนักงาน vansales และ Credisales  ของบริษัท
เป็นวิทยาการประจำอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอรืสำหรับพนักงานงานขาย
 
มิถุนายน 2553    ถึง  มกราคม 2560
ตำแหน่ง                ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์
 
กุมภาพันธ์ 2560    ถึง  ปัจจุบัน
ตำแหน่ง                วิศวกรระบบอาวุโส                           
 
view: 0 shares: