ข่าว/กิจกรรม

Logistics Play & Learn

UploadImage

ก่อนปิดคอร์สเรียนวันนี้กับกิจกรรม Play & Learn บอร์ดเกมเสริมทักษะ ในรายวิชา LSM629 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน #กลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน#SPU #โลจิสติกส์ #Logistics #BoardGame
view: 18 shares: