ข่าว/กิจกรรม

พาตะลุยคลังสินค้า

UploadImage

Logistics Fulfillment for E-Commerce Business
“พาตะลุยคลังสินค้า” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแม่ค้าออนไลน์ ได้รับเกียรติจากคุณคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ และคุณกิตติ แผ่นทอง เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร ระบบจัดการออเดอร์  และระบบจัดการคลังสินค้า ณ คลังสินค้า MyCloudfulfillment
 
โดยบูรณาการร่วมกับ  รายวิชา LSM221 LSM223 LSM321 และหลักสูตรระยะสั้น (Fully Online Course) หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” Mini Logistics and Supply Chain #3 เข้าร่วมชมผ่านระบบ Online ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และได้เห็นระบบการทำงานของจริง #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 
#Logistics #SPU #SripatumUniversity
view: 13 shares: