ข่าว/กิจกรรม

VR Logistics SPU

UploadImage

logistics SPU #ActiveLearning
VR: Virtual Reality
 
ในรายวิชา LSM203 222 223 LAB#3 เน้นการเรียนแบบ Active Learning กับการท่องโลกเสมือนจริง ด้วยระบบ #VR จำลองสถานการณ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า การจำแนกสินค้า และประเภทของสินค้า
view: 52 shares: