ข่าว/กิจกรรม

LSC SPU จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด

UploadImage

ว.โลจิสติกส์ฯ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
24 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
view: 35 shares: