ข่าว/กิจกรรม

เริ่มแล้ว!! Fully Online Course

UploadImage

เริ่มแล้ว!! หลักสูตรระยะสั้น Fully Online Course “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”  Mini Logistics and Supply Chain Management (LSCM)#3 “How to Manage Logistics and Supply Chain in a BANI World?”
 
ช่วงเช้าพบกับ  เสวนาประเด็น จาก VUCA World สู่ BANI World  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปราะบาง อยู่รอดให้ได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ได้รับเกียรติจากคุณนพพร เทพสิทธา อดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
และในช่วงบ่ายเข้าสู่เนื้อหาการบรรยาย Supplier Management: Choosing the right Suppliers for converse them to Strategic Partner  for Sustainable business in a BANI World โดย คุณกุลสตรี เนื่องจำนงค์ Managing Director บริษัท เค เอ็น บิสซิเนส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และ อ.ทัศนีย์ มีศิริอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
view: 50 shares: