ข่าว/กิจกรรม

Active Learning LAB#2

UploadImage

#Logistics #SPU พาเล่น พาเรียน สนุกคิดกับ Active Learning LAB#2 

ในรายวิชา LSM203 222 223 จำลองสถานการณ์ให้นักศึกษาเป็นผู้จัดส่งสินค้าโดยกำหนดเส้นทางในการขนส่งสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้โปรแกรม  TMS เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งของธุรกิจ ช่วยจัดการระบบงาน การวางแผน รายละเอียดการขนส่ง ควบคุมรถและพนักงาน และรายงานตำแหน่งของรถขนส่ง
view: 28 shares: