ข่าว/กิจกรรม

Empowering Professional

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสน และทีมงาน ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ และแนวทางการจัดเรียนการสอน และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning
 
view: 28 shares: