ข่าว/กิจกรรม

SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #137

UploadImage

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #137 โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
หัวข้อ “WORK INTEGRATED LEARNING (WIL): LOGISTICS SHOW CASE” 

7 กุมภาพันธ์  2566
เวลา 18.00-20:30
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567


วิทยากร: ดร.ชุมพล สายเชื้อ
CEO : BS EXPRESS
รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
ที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
-รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผู้ดำเนินรายการ:
คุณวัลภา สถิรชวาล
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567  
UploadImage
view: 34 shares: