ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก....

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
Logistics SPU Camp #7


UploadImage
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. เข้า Link แบบฟอร์มการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม Logistics SPU Camp #7
https://forms.gle/MAbfugpRxDf4zS5Z8
2. กลุ่มไลน์ “Logistics SPU Camp #7” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
3. โดยให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านกรอกรหัสประจำตัวเพื่อเข้ากลุ่ม

 
UploadImage
view: 13 shares: