ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Cold Chain

UploadImage
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตร
และอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain)
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
view: 17 shares: