ข่าว/กิจกรรม

Logistics Transformation Day

UploadImage
Logistics Transformation Day
งานปฐมนิเทศออนไลน์ ของ #Dek64Logistics
แล้วเจอกัน 15 สิงหาคม 2564 เวลา  10.00-15.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
view: 11 shares: