ข่าว/กิจกรรม

Lean Success & Failure Cases

UploadImage

17/07/64 หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)” รุ่นที่ 3

หัวข้อ : Lean Success & Failure Cases

Guest Speaker : ดร.ศิริพงศ์ โพธลักษณ์
Guest Speaker : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้ดำเนินรายการ  : ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน

#ReSkill #UpSkill #NonDegree #รุ่น3 #Logistics #SPU


 
view: 13 shares: