ข่าว/กิจกรรม

Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

UploadImage
หลักสูตร “นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner) รุ่น 3
สัปดาห์นี้พบกันในหัวข้อ "Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ"

โดย ดร สุรทิน ธัญญะผลิน
กรรมการผู้จัดการ บจก.สุวรรณไพศาลขนส่ง 2010

แล้วพบกัน 18 กรกฎาคม 64 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#ReSkill #UpSkill #NonDegree #รุ่น3 #Logistics #SPU
UploadImage
view: 16 shares: