ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตร (NON DEGREE)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) Online
"Next Normal for New Era Logistics" เกาะติดเทรนด์โลจิสติกส์ยุคใหม่
ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบ 45 ชั่วโมง (เทียบโอนหน่วยกิตได้)

เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ Reskill/Upskill ให้ทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของ Logistics and Supply Chain ยุคใหม่

สมัครด่วน!! ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพํนธ์ 2564 (Online)

ค่าลงทะเบียน
- เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 4,500 บาท
ธนาคารกรุงเทพ บัญชี กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)"
เลขที่บัญชี 0063700405

*ส่วนลด 10% สำหรับหน่วยร่วม MOU
*ฟรี! สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งด่วน ก่อนเต็ม!!

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/LSCM-1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0988969790 หรือ 0814980378
Facbook: www.facebook.com/LSC.SPU
Line: https://lin.ee/5sNGISc
Website: www.spu.ac.th/fac/logistics

- ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)

UploadImage
view: 29 shares: